Nyhedsarkiv

 

Sommer 2023

Postbåden på vej til Hjortø. Årsagen til det skyldes for det første, at få en dejlig sensommer tur på vandet plus at hente reservedele til vores motor der næsten var glemt og gemt i nogle hyggelige gemmer på øen. Det var nogle maskindele som vi blev glade ved at se og som kan bruges som reserve.

 
Vi har fået et nyt bådfører medlem nemlig Jørgen Royal Pedersen. Han er familiemedlem af den gamle ”Greve” familie og har som ung sejlet som afløser for Skipper Greve og det var en oplevelse for ham igen at stå ved roret på postbåden og sejle den ind hvor den før hen lå ved kaj.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Æbleræs 2022

 

Postbåden blev sejlet til Troense af mandskab fra Hjortø Bådelaug, og overnattede i havnen, til lyden af højt humør fra gæsterne, der om aftenen hyggede sig med dejlig æbleflæsk i sejlklubbens lokaler

 Morgendagen efter blev de deltagende skibe lastet med frugt, og i roligt vejr sejlet fra Troense til Svendborg. Der var ikke vind til sejlene så det gik for motor, men uanset er det et betagende syn at følge dem gennem sundet!

 Vi har, med disse foto’s prøvet at gengive sejladsen og hyggen i havnen, der var fyldt med forventningsfulde mennesker ved træskibsbroen. Duften af Ærøpandekagerne og smagen af dejligt koldt øl kan vi desværre ikke gengive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Webmaster John Jensen

 

 

 

Husk:  Lørdag d. 15 oktober 2022 kl. 09 00 er datoen for det årlige æbleræs!

Det foregår med sejlads fra Rudkøbing med frugter, fra Langeland hvor skibene gør ophold i Troense for at opsamle frugter fra tåsinge.

Skibene sejler dagen derefter i samlet flok til Svendborg, hvor de gør ophold for at sælge de dejlige æbler lige fra kajen af sejlskibsbroen og til favorable priser.

Postbåden ”Hjortø” deltager som altid. Arangementet er altid værd at opleve, så kom og deltag i efterårs hyggen ved træskibsbroen.


 

 

 


 


 

 

 Lørdag 20 august deltager Postbåden Hjortø i arrangementet fra kl. 10.00 – 12.00 ved Svendborg Sejlskibsbro.

 

I de to timer Hjortø medvirker får vi besøg af ”lille søster” - en model af Postbåden bygget af Anders Olsen, Vordingborg. 

 

Anders Olsen og modellen kan også ses efter 12.00

 

 

 

Modellen ved ”søsætning” i Svendborg Lystbådehavn 2020  

 


 

 

HJL/JJ august 2022

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               11 maj 2022
 
 
 Vi mangler mail-adresser på 19 medlemmer disse 19 får information med frimærke, når de sidste tilpasninger er på plads.

                                                                                                                                                                                                                 

      Januar 2022                                                                                                                                                                                     

Godt nytår til alle!

 

Nu tyder det på, at der er en positiv drejning på Corona situationen, og da det samtidig er en lys dag med solskin og en for årstiden rimelig temperatur kommer man næsten i forårs stemning.
Og for læserne af dette hænger forår i et omfang sammen med Postbåden Hjortø.
Det betyder, at der er ved at blive gjort klar til status og planlægning af årets reparation og vedligeholdelse, og at der er ved at blive tænkt på forberedelse af generalforsamling.
Så derfor er her det første varsel om generalforsamling i ”Postbåden Hjortø´s Venner”.
Generalforsamlingen afholdes i Marineforeningens lokaler den 5. april 2022 kl. 19.30.
Postbåden forventes at være i vandet medio maj måned – og så kan vi alle håbe på en sommer med godt vejr.
Inden generalforsamlingen vil I modtage en indkaldelse med dagsorden og I vil have modtaget opkrævning på kontingent, som for fremtiden skal sendes til vores konto ved Fynske Bank.
Vi omdeler den sædvanlige forårshilsen i løbet af marts måned – til jer som modtager dette - dog på mail.
Hvis der i jeres omgangskreds er nye eller gamle støttemedlemmer, som ikke har modtaget denne mail skal jeg bede jer om at gøre opmærksom på, at mail-adresser meget gerne modtages på
postbaadenhjortoe@outlook.com

mange hilsener og på gensyn

Hans-Jørgen Lindhardtsen
Formand

 HJL/2022


 

Velkommen på denne hjemmeside.

Nyhedsarkiv

Kære medlem eller eks-medlem af Postbåden Hjortøs Venner.
2020 og 2021 har været nogle usædvanlige år – også for Postbåden Hjortø.
Vi har af gode grunde sejlet færre ture og vi har også konstateret, at en del medlemmer ikke ”er med om bord” mere.
Derfor tillader jeg mig at henvende mig til alle med en af os kendt e-mail-adresse, som var medlemmer i 2020 og/eller 2021.
Den samme gruppe - samt medlemmer fra 2020 og/eller 2021 uden kendt e-mail-adresse - vil vi tage kontakt til i forbindelse med opkrævning af kontingent og indkaldelse til generalforsamling i 2022.
Et ønske om ikke at modtage flere henvendelser vil naturligvis blive taget til efterretning.
Hvis du har modtaget denne mail er du blandt de 89 personer som var medlem i 2020 og/eller 2021 og som vi har en mail-adresse på. Du behøver ikke at indsende mail-adresse på ny, men indtil du beder dig fritaget - eller undlader at betale kontingent for 2022 - vil vi kontakte dig på denne mailadresse.

Der er derfor ikke meget nyt for dig i denne mail – men jeg håber, at ”et rygte” om eftersøgning af mail-adresser kan spredes i kredsen omkring Postbåden Hjortø.

Ved hjælp af opslag på steder, som vi finder hensigtsmæssige, vil vi prøve at indsamle mail-adresser fra yderligere 107, som var medlemmer i 2020 og/eller 2021, men som vi kun har fysisk adresse på.

Som baggrundsorientering kan jeg oplyse, at der ud af de 89 samt 107, som var medlem i 2020 og/eller 2021 er 49, som ikke har betalt kontingent for 2021.

I foråret sendes mail/omdeles kuvert med den sædvanlige information, opkrævning og indkaldelse til generalforsamling. Vi forudser at en del af de 107 bliver opmærksomme på forsøget på indsamling af mail-adresser, og at vi derfor får reduceret dette antal væsentligt, så vi kan gå over til elektronisk kommunikation i større omfang.

Den del af såvel de 89 som de 107, som ikke betaler kontingent for 2022, udgår af medlemskartoteket og efterfølgende vil vi ”kun” kontakte sidste års medlemmer.
Hensigten med indsamling af mailadresser er forenklet administration, og at vi i sæson 2022 vil forsøge at forbedre informationsmulighederne ved at anvende e-mail til flest mulige.
En ændring, som vil kræve ny informationskanal, kunne for eksempel være, at de faste torsdags-sejladser erstattes af ugens ”godt vejrs sejlads”.
Og en opfordring. Vores bådelaug har gjort en stor indsats i mange år – gennemsnitsalderen er nu 77 år – og selv om det er mænd der fortsat er i deres bedste alder – må det forudses, at bådelauget på et tidspunkt skal tilføres flere friske men lidt yngre kræfter.
Hvis du har lyst til at deltage i vedligeholdelses- og sejladsopgaverne kan du henvende dig til undertegnede.

Mange hilsener
Hans-Jørgen Lindhardtsen (formand)
Mobil: 52 14 88 54
Mail: hjlpost@outlook.dk

 HJL/2022


 2021

Som alle andre er også Postbåden påvirket af Corona.

Det har betydet, at færre medlemmer har benyttet sig af at sejle en tur i de to sidste sæsoner. Det har også betydet en nedgang i antallet af medlemmer.

Det skal vi gøre noget ved, så vi kan bevare postbådens ”hyggespredning på vandet”.

Denne sæson er snart overstået, men vi har forhåbentlig et par måneder med godt sensommervejr – brug gerne lidt tid på en tur med ”Hjortø”.

Bådelauget går i gang med overvejelser om eventuelle ændringer i sejlads, der skal afprøves i næste sæson.
Vi går også gang med at overveje hvordan vi tiltrækker flere medlemmer til støtteforeningen, og vi vil meget gerne høre fra medlemmer, som kunne tænke sig en opgave som bådfører.

Hvis du har gode ideer til små eller store ændringer, som kan medvirke til at bevare postbåden hører vi meget gerne fra dig. Du er velkommen til at kontakte mig eller enhver anden fra bådelauget.

Vi vil prøve at etablere en mere effektiv kommunikation til medlemmerne. Det kan kun lykkes ved elektronisk kommunikation – og vi skal nok huske at finde en løsning for de, som ikke har mail-adresse.

Send gerne din mailadresse og eventuelt dit telefonnummer til:

hjlpost@outlook.dk

Men bare rolig, vi ændrer ikke alt - formålet er det samme – at bevare Postbåden Hjortø sejlende i Det Sydfynske Øhav.

Mange hilsener
Hans-Jørgen Lindhardtsen
Formand for bådelaug og bevaringsforening.

HJL/21


 
 

Hjortø er klar til sejlads med medlemmer.

Vi sejler kun efter aftale - de faste torsdagsture er udgået.

Se nærmere på booking-siden.

                                                                               

Den 28 Oktober 2020 blev "Hjortø" taget på land for vinteropbevaring.

Den er nu sat i sit vinterstativ på Ring Andersens Træskibsværft.


 


01.10.2020

Bevaringsforeningen

”Postbåden Hjortøs Venner”

 

                                                              AFLYSNING

 


                     

REPORT OVER SØREDNINGSAKTION - 2017

Dato:  Lørdag d. 9. juli 2017

Tidsrum: 18.30 til 19.10

Vejret: Vind frisk fra vest tiltagende 5/6 m/s

            Bølger med skumtoppe

            Ret overskyet.

 

Sejlads: Ved afgang fra Skarøhavn mod sædvanlige liggeplads Svendborg.

Besætning: Singh og Ove.

 

Antal Passagerer: 4

Under sejlads fra Skarø blev der observeret en kæntret båd lidt om bagbord (ca. een streg) forude inde i sejlrenden.

Aftanden var ca. en halv sømil.

Position for det kæntrede fartøj var lige midt i sejlrenden og ret ud for Rantzausminde Campingplads med afstand af ca. en sømil.

“HJORTØ” sejlede for fuld kraft frem og var på stedet i løbet af 10 min. Det blev konstateret, at der var 4 personer i vandet (2 voksne og 2 børn).

En tysk motorsejler kredsede omkring, men viste ingen tegn til at kunne yde assistance.

Det blev hurtigt konstateret, (grundet den kolde havvandstemperatur og vindforholdene) at det var nødvendigt at tage de nødstedte op.

I mellemtiden var færgen “HØJESTENE” ankommet, men kunne ikke yde andet assistance end at give læ.

“Højestene” sejlede videre mens alle fire stadig var i vandet.

Grundet vind og bølger var det vanskeligt at komme tæt på de nødstedte.

Her kom Ove’s rutine ved roret til stor hjælp.

Lidt senere ankom en ret stor dansk motorsejler med mand og kone som besætning. De prøvede at hjælpe manden ved jollen, men uden held.

Vi råbte an til mor og de to børn, at de skulle holde om hinanden og svømme mod os. 

Det lykkedes at hive den mindste ombord, mens den store pige og mor ved fælles hjælp og badestien kom ombord.

Alle fire bar redningsveste, og den mindste fik vores nødjakke, som lå i bunden af køjesæken.

Lige efter blev det observeret, at Ærø færgen “MARSTAL” med kurs mod Svendborg lå ret for ud for den kæntrede jolle med manden, der på det tidspunkt to gange havde forsøgt at få jollen på ret køl.

Over VHF Kanal 16 blev “MARSTAL” advaret om faren, og færgen nåede at slække farten og sejlede udenom.

Vores kanal 16-opkald blev opsnappet af Redningscentralen i Aarhus. Der blev herefter korresponderet med dem over kanal 16, hvor det blev forklaret, at vi var på stedet, og at der ikke var overhængende fare for menneskeliv. 

Senere fik jeg opkald på mit mobilnumber fra Redningscentralen, og nu var der bedre tid til at underrette om søulykken.

Vi blev ved den kæntrede båd og observerede flere mislykkede forsøg på at bringe jollen på ret køl.

Fra land var der ankommet en speedbåd med 4 mand til undsætning, og 3 af dem sprang i vandet …

Herefter tog jeg beslutning om, at vi skulle sejle de tre i land, da den mindste var ret afkølet og var i et mindre chok ved at overvære farens forgæves forsøg i vandet.

(Der kom ro over hende, da hun så der var folk omkring faren).

“Hjortø’ sejlede derefter straks mod Campingpladsen, og de tre kunne gå i land ved egen hjælp - de sidste 30-40 m.

Redningscentralen ringede igen på min mobiltelefon, og jeg kunne melde om Cancel SAR kl. 19.10 LT.

(Afblæs Alarm/overvågning af indsatsen).

Konklusion:

“Hjortø’s” besætning samt de fire passagerer har handlet beslutsomt og i overensstemmelse med godt sømandskab.

Satwinder Singh Bhullar

Svendborg 13 juli 2017.

 S Singh Bhullar International Sales Director The 21st SE-Asian Healthcare Show 14 - 16 May 2018 Kuala Lumpur Convention Centre www.abcex.com


        John Jensen. Webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere