Nyheder

 

 

Magasinet "Mitsvendborg" har i Oktober 2019 besøgt vores motorværksted på Lystfartøjsmuseet og I den forbindelse blev der skrevet en historie og taget foto af holdet omkring renoveringen af Hundested motoren. Se artiklen i magasinet http://mitsvendborg.dk/

 11.10.19. JJ

 

Postbåden ”Hjortø” ligger  på sin sædvanlige plads ved sejlskibsbroen klar til at sejle med medlemmer


16.05.19. JJ


Bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortø ́s Venner” holdt ordinær generalforsamling,   mandag den 15. april 2019 klokken 19.30 i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg med følgende dagsorden:
 1.  Valg af dirigent.

  Poul Ellehammer blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten        konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og bad sekretær Hans- Jørgen Lindhardtsen tage referat af generalforsamlingen.

  Der var mødt 40 medlemmer.

 2. Formandens beretning.

  Formanden orienterede om, at arbejdet med den motor, som blev indkøbt sidste år er fortsat. Motoren har nu fået plads på Lystfartøjsmuseet, hvor bådelauget har indrettet en lille værkstedsplads. Motoren har tidligere siddet i en fiskekutter, og har samme størrelse og ydelse som den der sidder i Hjortø. Tanken er, at den nyrenoverede motor skal fungere som erstatning, hvis Hjortø ́s motor går i stykker. Indtil dette måtte opstå er det tanken, at den indtil videre skal stå på Lystfartøjsmuseet og ved forskellige arrangementer kan køres ud på havnen og startes.

  Motoren har gjort, at bådelauget ud over de sædvanlige møder og arbejdet med klargøring og sejlads med Hjortø, også har arbejdet med renoveringen af motoren, som nu står næsten færdig.

  Arbejdet med klargøring 2018 forløb uden behov for specielle tiltag, dog måtte der ske en udskiftning af redningsflåder, da de hidtidige blev kasseret ved den periodiske kontrol. I efteråret bevilgede Trygfonden nye redningsveste til Hjortø til brug fra den kommende sæson.

  I sejlsæsonen fra 14. maj til 13. oktober blev sejlet 53 ture med 218 personer, og der blev til det brugt 200 liter diesel og 100 motortimer.

  Desværre oplevede vi en arbejdsskade i løbet af året. Et medlem af bådelauget stødte med foden fra på en anden båd, som vi kom for tæt på ved en havnemanøvre, og fik derved en skade på foden. Sagen er ikke afklaret forsikringsmæssigt, men har givet museet anledning til at undersøge forholdene ved frivilligt arbejde, og vi forventer en snarlig afklaring.

  Formanden takkede bådelauget for en god indsats og opfordrede medlemmerne til at omtale mulighederne for medlemskab af støtteforeningen overfor bekendte - også fra yngre generationer.

   Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Aflæggelse af regnskab.

  Kasserer Poul Ebbe Hansen udleverede kopi af regnskab, som han derefter gennemgik.

  Han orienterede om, at årets underskud kan henføres til indkøb af motor samt nye redningsflåder. Udgiften til motor kan dog næsten dækkes af det tilskud på 20.000 kr. som tidligere er modtaget i tilskud til formålet fra Sydfyns Elforsynings Almene Fond.

  Der var ultimo 2018 en likvid formue på 77.777, 46 kr.
  Han kommenterede enkelte andre indtægter og udgifter som fremgår af regnskabet.

  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 2. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende r.

  Formanden oplyste, at de faste søndags-sejladser, som blev indført i 2018 ikke har givet den store interesse. Bådelauget har derfor besluttet at stoppe disse sejladser, og i stedet lade søndagen gå tilbage til brug for reserverede ture.

 3. Valg til bestyrelsen for perioden 2019 - 2021.
  Kjeld Søberg, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen og Poul Ellehammer blev genvalgt til bestyrelsen for 2019 2021.

  De to bestyrelsessuppleanter Verner Knudsen og Palle Hovmand blev genvalgt for 2019 2020.

  Erik Eriksen blev genvalgt som revisor 2019 - 2020.
  Kurt Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant 2019
  2020.

 1. Indkomne forslag.

  Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 2. Kontingentfastsættelse for 2020.

  Kontingent fastsættes uændret til 250 kr. for husstandsmedlemmer, 150 kr. for enkeltmedlemmer og 1.000 kr. for virksomhedsmedlemmer

 8. Eventuelt.

    Ingen bemærkninger.

    Kjeld Søberg. Formand     
    Poul Ellehammer. Dirigent      
    Hans-Jørgen Lindhardtsen. Sekretær 

HJL19

 
 
                             
Kære medlem af bevaringsforeningen
”Postbåden Hjortøs Venner” 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen mandag
den 15. april 2019 klokken 19.30
i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år. 5. Valg til bestyrelsen for perioden 2019 - 2021.
På valg er Kjeld Søberg, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen og Poul Ellehammer. Valg af to bestyrelsessuppleanter 2019 – 2020.
Valg af revisor 2019 - 2020.
Valg af revisorsuppleant 2019 – 2020
.
6. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Kontingentfastsættelse for 2020.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden, Kjeld Søberg, Vitus Berings Vej 8, 5700 Svendborg kjeldsoeberg@hotmail.
Foreningen er vært ved kaffe og brød.
Aftenen sluttes af med et par vandrehistorier.
Vi skal høre om Gregers fra Troense, der var med til at grave Den Engelske Kanal samt den sandfærdige (og lidt uartige) beretning om fajancehundene fra Staffordshire, som danske søfolk hjemtog til koner og kærester i hobetal.
På bestyrelsens vegne
Kjeld Søberg 

Plads til nye medlemmer.

Bevaringsforeningen Postbåden Hjortøs Venner har nu været aktiv i 14 år.
Foreningen har små 200 medlemmer og der er plads til flere.
Det ville være dejligt hvis den yngre forældregeneration fik øjnene op for glæden ved en sejltur på sundet og dermed medvirkede til at bevare et kulturhistorisk islæt i lokalområdet.
Bådelaugets 18 aktive seniorer har både tid og lyst til at give flere oplevelsen af en sejltur på sundet til lyden af glødehovedmotoren i en af landets få tilbageværende postbåde.
Bestyrelsen opfordrer derfor foreningens medlemmer til at medvirke til at få næste generation på banen.
Du kan melde dig/Jer ind ved at kontakte foreningens kasserer, Poul Ebbe Hansen, på adressen:
poul.gitte@mail.dk
eller indsætte kontingentet på foreningens konto: reg.nr. 2680 konto 6877 612 765. Husk at opgive navn og adresse af hensyn til medlemsregistrering.
Se sejlkalenderen på foreningens website www.postbådenhjortø.dk.
Kontingent 2019
Kontingentet for 2019 bedes indbetalt på vedlagte FI-kort.
Kontingentet udgør kr. 150,- for enkeltmedlemmer, kr. 250,- for husstandsmedlemskaber og kr. 1000,- for virksomhedsmedlemskaber.
Når kontingentet er betalt sejler du gratis med postbåden.
Bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner” har en SupportEnergi-aftale med SEF.
Er du kunde hos SEF kan du støtte postbåden ved at tilmelde dig SupportEnergi-aftalen og oplyse, at du ønsker af støtte postbåden Hjortø. (www.sef.dk)
Foreningens bestyrelse i 2018:
Kjeld Søberg (formand), Kurt Kaysen (næstformand), Hans Jørgen Lindhardtsen (sekretær), Poul Ebbe Hansen (kasserer), Torben Poulsen (motor), John Jensen, Henning Andersen, Rainer Jaesche og Poul Ellehammer.

 KS19


 

 

Redningsveste

Postbåden har i  2019  fået fondsmidler. TrygFonden har bevilget 15.000 kr. i form af 12 oppustelige og 4 børneredningsveste.

HJL19

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere