Velkommen til

Postbåden Hjortø

    

           Formanden har ordet!             

 

 


 

Postbåden Hjortø’s venner, generalforsamling 26.april 2023, referat:

 

  1. Valg af dirigent.

Formanden Hans-Jørgen Lindhardtsen bød velkommen til generalforsamlingen, og

foreslog at Kjeld Søberg vælges som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Kjeld Søberg overtog ledelsen af generalforsamlingen og oplyste, at referat vil blive

udarbejdet af næstformand Kurt Kaysen, og at det vil blive lagt på postbådens

hjemmeside.

Der var mødt 33 medlemmer.

Efter vedtægterne skal generalforsamling i ”Postbåden ”Hjortøs” Venner” afholdes i april

måned og indkaldelse skal ske med 14 dages varsel på Postbåden Hjortø´s hjemmeside –

hvilket er sket den 29. marts 2023.

samt på museets nyhedsmail – hvilket er sket den 31. marts 2023.

Indkaldelse kan ligeledes annonceres med brev med 14 dages varsel.

Brev er omdelt eller sendt til medlemmer uden kendt mailadresse og med mail til øvrige.

Dette er sket den 29. marts 2023 så også denne indkaldelses procedure er overholdt.

Generalforsamlingen er derfor lovligt varslet, og den er beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden opsat i henhold til vedtægterne.

 

  1. Formandens beretning:

I 2022 har Hjortø sejlet 42 ture, med 158 passagerer 96 besætningsmedlemmer.

Der er i alt sejlet 237 sømil.

Det er fortsat en stigning siden Corona-årene, og vi er næsten på sædvanligt antal

ture. Turene går typisk rundt på Svendborgsund, Thurøsund eller Thurø Bund.

De længste ture i 2022 var to gange Thurø Rundt og 2 gange til Skarø.

I forbindelse med kontingentopkrævning for 2022 sendte vi brev eller mail til samtlige

medlemmer.

Det bevirkede, at vi ved udgangen af 2022 havde 154 medlemmer mod tidligere 140

medlemmer. De fordeler sig med 90 (79) husstande, 53 (50) personlige og 11 (11

virksomheder).

 

Det er lykkedes for os at få mailadresser på næsten alle medlemmer, og de sidste ca

10 medlemmer uden oplyst mailadresse får så desværre dårligere orientering, da de

er henvist til at se information i skabet ved Hjortøs faste plads, eller selv opsøge

information ved en bådfører.

Bådelauget er tilfreds med at fastholde et pænt medlemstal.

Motorlyden fra Hjortø er kendt på vandet – men mange turister hører også den samme

motorlyd fra den reserve-motor, som bådelauget har renoveret, og som ofte startes på

sin plads på Lystfartøjsmuseet.

Men vi bør måske vende os mod de mange ny-tilflyttere til byen. Hvis I har sådanne i

jeres nabolag, eller i de cirkler I ellers bevæger jer i, skal jeg bede jer om at være

ambassadører for Hjortø

Der ligger et antal flyers på bordene, og jeg skal bede jer om at give videre til venner

og bekendte.

Vi var desværre ude for et mindre uheld sidste år. Under en sejltur med medlemmer

opstod en mindre skorstensbrand. Der skete ingen skade på personer og vi erstattede

noget ødelagt tøj., så jeg har en opfattelse af, at den sag er sluttet uden misstemning.

Men vi har en sikkerhedsinstruks for Hjortø. Det har gjort, at bådelauget har vurderet

hvordan lignende kan undgås, og samtidig har vi vurderet om de sejladsregler vi sejler

efter fortsat er tilstrækkelige.

Og – vi er nødt til at foretage en ændring. På et fritidsfartøj som Hjortø må man kun

sejle med medlemmer, og det har vi hidtil tolket på den måde, at de personer et

husstandsmedlem møder op med, er en del af en husstand.

Det har vi gjort, fordi vi ikke kan kontrollere sådanne oplysninger.

Men sådan en tolkning er for løs efter søfartslovgivningen. Man kan ikke bare sige, at

alle er medlemmer.

Derfor lægger vi os nu op af museets fortolkning af person og husstand.

Hvis denne beretning vedtages, vil vi med virkning fra 2023, fortolke

abonnementstyper, som man gør ved museet.

Et personligt medlemskab giver adgang for 2 personer

Et husstands medlemskab giver adgang for 4 personer

Samt specielt for Hjortø – et virksomheds medlemskab som giver adgang til at aftale

tur for maksimalt 8 personer – de fleste bådførere anbefaler dog maksimum 6.

Kontingentet for 2023 blev vedtaget ved sidste års generalforsamling – og da gav et

hustandsmedlemskab adgang for mere end 4.

Men ingen skal føle sig snydt – hvis man henvender sig på vores mailadresse,

 

vil disse medlemmer få et ekstra husstands-medlemskab for 4 personer for 2023, mod

afgivelse af navn og evt. mailadresse, og man har således en overgangsordning, indtil

det kontingent vi vedtager under pkt. 7 på dagsordenen er gældende fra næste års

opkrævning.

I august sidste år blev afholdt en festlig markering af Træskibsbroens fødselsdag.

Vi har en opfattelse af at modelbygger Anders Olsens Hjortø model var et

trækplaster.Travaljelauget gentager festlighederne den 12. august 2023 kl. 10..00 –

15.00 – og vi har besluttet at deltage, og har aftalt med modelbygger Anders Olsen, at

også mini Hjortø deltager igen.

For nuværende er det opfattelsen, at såvel bådelaug som ”Hjortø” er klar til en ny

sæson fra medio maj – og vi ser frem til at fortsætte vores lille fingeraftryk på historie

fortællingen om Søfartsbyen Svendborg eller Sømandsbyen Svendborg – hvad der nu

end bliver overskriften.

Vi ser også frem til at sejle medlemsture.

Formandens beretning blev applauderet og taget til efterretning.

 

  1. Aflæggelse af regnskab.

Dirigenten gav ordet til kasserer Torben Tranberg, som fremlagde regnskabet og

konkluderede at foreningens økonomi er god. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.

Formanden oplyste, at det kræver en stabil eller stigende medlemskreds at drive

Hjortø. Derfor skal vi gøre HJORTØ attraktiv for medlemmerne. Bådelauget har

besluttet, at sejlads modellen fortsætter ad to spor – og vi hører meget gerne jeres

meninger om dette.

I husker måske, at vi sidste år iværksatte en model med to typer sejladser.

Der var henholdsvis ture af 2-3 timers varighed på en dag valgt og udbudt af bådfører

og de gammel kendte ture arrangeret af medlemmer. Jeg ved også, at vi ikke var gode

til at bruge den nye model med udbudte ture – men vi tror stadig på modellen, og vi tror

at bådelauget i år sikrer sig et godt vurderingsgrundlag for systemet.

Jeg vil tillade mig under dette punkt på dagsordenen at foreslå, at vi drøfter, om vi skal

sætte en yderligere målsætning op for sejladsen. Den kunne gå på, at Hjortø, f.eks

mindst et par gange pr år, skal sejle til Hjortø.

Hvad ville Hjortø være uden postbåden og hvad ville postbåden være uden Hjortø.

 

Det er ikke alle bådførere, der fortsat ønsker så lang en tur, men lad os se om vi kan

finde en løsning – for eksempel ved at sejle Hjortø til Lehnskov / Rantzausminde en

dag, og så starte en tur derfra og dertil næste dag.

Det kunne være med Jørgen Royal (som I skal høre lidt senere, som dagens bådfører

eller bedstemand og guide på øen.

Det er løse tanker endnu – men skal vi prøve om vi kan få kød på ? - og hvis nogen

har kendskab til en god korttidsplads de nævnte steder, hører vi meget gerne om det.

 

  1. Dirigenten afviklede valg til bestyrelsen for perioden 2023-2025.

På valg var Kurt Kaysen, Torben Poulsen, Rainer Jaesche, Verner Knudsen og

Bent Pedersen. De pågældende var villige til genvalg og blev valgt.

.

Valg af to bestyrelsessuppleanter for 2023-2024. På valg var Asger Hansen og Kurt

Jensen. Asger Hansen blev genvalgt og nyvalgt blev Jørgen Royal Petersen.

Valg af revisor for 2023-2024. På valg var Erik Eriksen, som blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant for 2023-2024. På valg var Kjeld Søberg, som blev

genvalgt.

Foruden de under punkt 5 nævnte består foreningens bestyrelse af Hans-Jørgen

Lindhardtsen, Torben Tranberg Jensen, John Jensen og Henning Andersen.

  1. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

 

  1. Kontingentfastsættelse for 2024.

Kassereren fremlagde forslag om kontingent således:

Personlig medlem 150 kr. (2 deltagere)

Husstandsmedlem 250 kr (4 deltagere)

Virksomhedsmedlem 1,000 kr

Vedtaget med stort flertal.

 

  1. Eventuelt.

Der var en forespørgsel om medlemmers mulighed for at købe trøjer med

foreningens logo. Formanden var egentlig positiv, men ser et problem i at skulle

ligge ind med et lager af forskellige størrelser.

 

Formanden sagde, at som man kan se, bliver bådelauget yngre og yngre – vi er nu

kun 77 år i gennemsnit, men vi har en konstant opgave med at finde nye

interesserede i bådelaugets opgaver .Af forskellige årsager er der også nogle i

bådelauget, der ikke er aktive bådførere mere, men vi vil alligevel gerne fastholde

deres kompetencer.

Indtil videre lader vi derfor pladsen i lokalerne i Færgegården være afgørende for

bådelaugets størrelse - og det giver os for tiden 1 ledig plads – men man kan også

altid komme på en interesseliste.

 

Generalforsamlingen påbegyndt kl. 1900 og afsluttet kl. 1945

Således refereret

 

Kurt Kaysen, næstformand/referent

________________________________

 Hans-Jørgen Lindhardtsen, formand

 _________________________________________

 Kjeld Søberg, dirigent

 _______________________________________

 Torben Tranberg Jensen, kasserer

 _______________________________________

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere