100 års jubilæum for postfarten

  Pressemeddelelse 24.07.2009

”Omstigning i Højestene-løbet”.

100 året for etablering af fast bådpostfart mellem Hjortø og Fyn.

Den 1. august 1909 blev der indgået en kontrakt om bådpostfart mellem postfører Niels Hansen Rasmussen og Det kgl. Danske Post- og Telegrafvæsen. Postførerens opgave var at få kontakt med Ærø-damperen i Højestene-løbet for der at udveksle post, passagerer, købmandsvarer m.m.

Fra 1909 til 1921 anvendtes en smakkejolle til formålet. Fra 1921 til 1954 en motorjolle.

I 1954 overtog Niels Hansen Rasmussens søn, Jørgen Greve Rasmussen opgaven som postfører. Samme år fik han bygget postbåden ”Hjortø”, som i dag ejes af Svendborg Museum og drives af postbåden ”Hjortøs” bådelaug. Postbåden var i aktiv tjeneste i 22 år. Fra 1954 til 1969 gik ruten ud til Højestene-løbet, hvor postbåden sejlede op på siden af bl.a. ”Ærøsund” for at udveksle post, mælk, passagerer m.m.

Motorfærgen ”Ærøsund” ligger fortsat i Svendborg Havn.

Lørdag den 1. august 2009 klokken 15.00 vil postbådens bådelaug genskabe oplevelsen af ”omstigningen i Højestene-løbet”.

”Ærøsund” forhales ind i havnebassinet over for Maritimt Centers pakhus, hvorefter postbåden ”Hjortø” vil lægge til på siden af Ærø-færgen og udveksle passagerer, post og mælk.

Samtidig åbnes en udstilling om postfartens historie på Træskibsbroen, hvor en fotomontage viser postfartens vilkår gennem tiderne. To små fartøjer supplerer fotomontagen. En 10 fods stagepram, som Jørgen Greve Rasmussen brugte, når der skulle leveres post til den nærliggende ø, Hjelmshoved samt en ispram, der blev taget i brug i isvintre.

Jeg har vedhæftet et billede af mødet på åbent hav.

Venlig hilsen

Postbåden ”Hjortøs” bådelaug

Kjeld Søberg

Digital StillCamera


Digital StillCamera


Digital StillCamera


Digital StillCamera


MINOLTA DIGITAL CAMERA


MINOLTA DIGITAL CAMERA

Forestillingen begynder.

”Omstigning i Højestene-løbet”.

 

2009 Hjortø 100 års jubi 1


2009 Hjortø 100 års jubi 9


Nyt billede


2009 Hjortø 100 års jubi 10


2009 Hjortø 100 års jubi 2


2009 Hjortø 100 års jubi 3


2009 Hjortø 100 års jubi 8


2009 Hjortø 100 års jubi 7


2009 Hjortø 100 års jubi 6


2009 Hjortø 100 års jubi 12