Postbåden Hjortø´s besætning afholder Nytårskur.

Formand Kjeld Søbergs tale til Nytårskuren:

Nytårskur 2018

Kære bådelaugsmedlemmer

Vi har mange ritualer i vores lille bådelaug. Et af ritualerne er den årlige nytårskur. En tradition med rødder langt tilbage i historien.

Siden 1600 tallet har regenter og monarker hvert år indbudt regeringsmedlemmer, embedsmænd og statsansatte fra de tre øverste rangklasser til kur for at ønske hinanden godt nytår.

Vi gør det samme, dog skelner vi ikke mellem rangklasser, men inviterer alle. Vores tradition går heller ikke tilbage til 1600-tallet af den simple grund, at postbåden er bygget i 1954 og bådelauget først oprettet i 2005.

Havde det været en langskib fra vikingetiden, så havde traditionen sandsynligvis haft en lige så lang historie som den royale nytårskur.

Et andet ritual eller lad os kalde det en hævdvunden ret eller pligt, er at sige nogle pæne ord til nytårskuren.

Denne ret eller pligt hviler på den til enhver tid siddende og på demokratisk vis valgte formand. I år er det tilfældigvis mig, der har opgaven, så jeg skal gøre mit bedste.

Jeg har valgt at tale om et skab.

Ikke et hvilket som helst skab, men det fællesskab som vi alle er en del af. Man kan vælge at kalde det venskab eller bekendtskab. Jeg holder mig til fællesskab fordi det bedst dækker min opfattelse af vores lille bådelaug. De færreste af os har et livslangt venskab eller bekendtskab med i bagagen, tværtimod – vores fællesskab kan bedst karakteriseres som et sammenfald af tilfældigheder, ligesom så meget andet i vores liv.

For mit vedkommende startede det hele i 1999. Jeg havde job på Maritimt Center. Ole Mortenssøn fra Langelands Museum sendte et brev med et foto af Greve på postbåden med en opfordring til Anker Lauritsen om at gøre noget for at bevare postbåden i Det sydfynske Øhav. På et ugemøde mente Anker at det var en opgave, jeg kunne gøre noget ved.

Efterfølgende fik jeg job på Søfartsmuseet i Troense og tog opgaven med mig. I 2004 døde Greve, året efter fik museet overdraget postbåden. I marts 2005 indkaldte jeg til stiftende generalforsamling. Nogen af Jer blev tilfældigvis opmærksom på indkaldelsen og har holdt ved lige siden, andre er kommet til siden, de fleste ved et tilfælde. Det er på den baggrund jeg mener, at vores fællesskab bygger på flere sammenfald af tilfældigheder.

Det fællesskab, der er bygget op med postbåden som omdrejningspunkt, må betyde noget for hver især, ellers ville der ikke være det fremmøde, vi ser hver onsdag klokken 10.00.

Det er jo ikke båden, vi flokkes om hver onsdag. Den passer vi mere eller mindre individuelt hen over sejlsæsonen, så skal vi forklare hvorfor vi alle frivilligt vælger at møde op en gang om ugen, og sågar betaler for det, så skal vi lede efter andre begreber.

Jeg tror at det er lykkedes os at få lavet et netværk, hvor hver især føler sig velkommen og føler sig tryg, hvor alle yder en indsats efter de kompetencer, vi er i besiddelse af, og hvor ingen kører på frihjul.

Jeg er imponeret over at 17 mænd i den modne alder med vidt forskellige arbejdsmæssige baggrunde og med vidt forskellige politiske observanser har fundet sammen i det fællesskab, vi alle er en ligeværdig del af.

Jeg føler mig tryg i Jeres selskab i den ugentlige faste rutine med en bitter klokken 10.00 efterfulgt af en sang, spændingen om hvor man skal sidde, snakken under kaffen, dirigentklokkens forunderlige virkning. Kort sagt – trygheden i det velkendte, det er værd at komme efter.

Det vil jeg gerne takke hver især for. Ingen nævnt – ingen glemt.

GODT NYTÅR.

Formanden har ordet!