Den smukke veteranpostbåd ”Hjortø” er igen flydende.

2016 Søsætning 10 cdj

Pressemeddelelse:

Søsætning 2016.

Den smukke veteranpostbåd ”Hjortø” er igen flydende. I onsdags løftede Ring-Andersens kran båden i vandet efter et længere værftsophold, hvor tre planker er blevet skiftet.

To af byens pengeinstitutter har valgt at yde et tilskud til betalingen af reparationen. Ved Andelskassens aktionærmøde modtog bådelauget ”Sammen kan vi mere” prisen på 15.000 kroner og fra Fynske Bank fik bådelauget overrakt en check på 7.500 kroner i forbindelse med søsætningen. Ud over det har Niels Juel Foreningen ydet et tilskud på 10.000 kroner.

Den sidste måned har bådelauget været travlt beskæftiget med at slibe, male og lakere alt på båden, således at postbåden og den karakteristiske lyd af en glødehovedmotor igen kan ses og høres på sundet. Postbåden sejler hele den kommende sæson med medlemmer af bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner”.

Det er elleve år siden driften af postbåden blev overdraget til bevaringsforeningen, der i dag har 200 medlemmer. Foreningen holder generalforsamling den 28. april i Marinestuen.

På billedet ses bådelaugets 15 medlemmer, der igen i år ser frem til at medvirke til at skabe en god stemning både i havnen og langs sundets kyst.

Venlig hilsen

Postbåden Hjortøs Bådelaug

Kjeld Søberg

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen “Postbåden Hjortø`s venner”

 GENERALFORSAMLING 2016
Torsdag den 28. april 2016 kl. 19.30 i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg

2016 Søsætning 29 cdj

Marts 2016

Kære medlem af bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner”

 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen

 torsdag den 28. april 2016 klokken 19.30

i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.

5. Valg til bestyrelsen for perioden 2016 – 2018.

På valg er George Hansen, Poul Ebbe Hansen, Henning Andersen og Rainer Jaesche.

Valg af to bestyrelsessuppleanter 2016 – 2017.

Valg af revisor 2016 – 2017.

Valg af revisorsuppleant 2016 – 2017.

6. Indkomne forslag.  Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

7. Kontingentfastsættelse for 2017.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden, Kjeld Søberg, Egensevej 11, 5700 Svendborg kjeldsoeberg@hotmail.com , senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen giver kaffe og brød.

Efter generalforsamlingen fortæller museumsinspektør Niels Valdersdorf Jensen om smuglernes paradis i Det Sydfynske Øhav.

 

På bestyrelsens vegne

Kjeld Søberg

 

Kender din nabo bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner”?

Bevaringsforeningen Postbåden Hjortøs Venner har nu været aktiv i 11 år. Medlemstallet ligger nogenlunde stabilt, men der er plads til flere, så prik din nabo på skulderen og fortæl om muligheden for en sejltur i Det sydfynske Øhav og for at være med til at bevare postbåden i original og sejlklar stand. Bådelauget på 16 aktive seniorer har både tid og lyst til at give flere oplevelsen af en sejltur på sundet til lyden af glødehovedmotoren i en af landets få tilbageværende postbåde.

Se sejlkalenderen på foreningens website www.postbådenhjortø.dk.

 

Kontingent 2016

Kontingentet for 2016 bedes indbetalt på vedlagte FI-kort.

Kontingentet udgør kr. 150,- for enkeltmedlemmer, kr. 250,- for husstandsmedlemskaber og kr. 1000,- for virksomhedsmedlemskaber.

Når kontingentet er betalt sejler du gratis med postbåden.

 

Foreningens bestyrelse i 2015:

Kjeld Søberg (formand), Kurt Kaysen (næstformand), George Hansen (sekretær), Poul Ebbe Hansen (kasserer), Torben Poulsen (motor), John Jensen, Henning Andersen, Rainer Jaesche og Poul Ellehammer.

2016 Generalfors. 4

Beretning 2016.

Kære deltagere i årets generalforsamling. Den 11. af slagsen for foreningens vedkommende.

I foreningens formålsparagraf står at opgaven er at bevare post- og pasagerbåden Hjortø sejlende i det Sydfynske Øhav, som et stykke kulturhistorie, der kan vise eftertiden hvordan man brugte og byggede fartøjer til transport i øhavet.                                                                                                       Det er min opfattelse, at foreningen helt og fuldt lever op til denne opgave.                                         Uden at gå i detaljer med logbogen kan jeg oplyse, af bådelauget har været på vandet 45 gange i perioden fra 1. maj til midt i oktober i det forløbne år med i alt 290 passagerer. I øvrigt det største antal passagerer i de forløbne 11 år.

Ud over sejladsopgaven står der endvidere, at foreningen skal deltage i fartøjets vedligeholdelse samt medvirke til at sikre midler til fartøjets vedligeholdelse og drift.                                                   På det vedligeholdelsesmæssige plan har bådelauget igen vist sit værd. De, der har set postbåden efter søsætningen i år, kan bekræfte at fartøjet aldrig har været bedre vedligeholdt end nu.      Med hensyn til midler til fartøjets vedligeholdelse hviler der et tungt ansvar på formanden, der i denne omgang ikke har formået at skaffe de nødvendige støttekroner til årets sidste store reparation. Konsekvensen vender jeg tilbage til efter kassererens beretning.

Medlemstallet ligger nogenlunde stabilt på små 200. Foreningens bestyrelse på 9 medlemmer er lige så stabil. Der er set genvalg til stort set alle poster på de sidste mange generalforsamlinger. Samtidig er der et hensigtsmæssigt sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer og bådelaugsmedlemmer, der betyder at der holdes bestyrelsesmøder 51 gange om året. Juleugen er friholdt for møder, men ellers mødes bestyrelse og bådelaug fast hver onsdag kl. 10.00 hele året. Ved indgangen betaler hvert medlem 20 kroner, der dækker det eneste faste dagsordenspunkt, der beståraf kaffe og en Hjortø bitter. Jeg står inde for, at alt vedrørende postbåden og andre vigtige ting i verden bliver debatteret livligt.

Bådelauget har gennem otte år holdt til i et lille lokale på loftet over Maritimt Center. Grejet til postbåden havde plads i pakhuset i vinterperioden og bådelauget havde adgang til værkstedsfaciliteter og kabys i pakhuset. Det var vi glade for. Desværre stoppede det lidt brat omkring årsskiftet, hvor Svendborg Event skulle udvide antallet af kontorarbejdspladser. Svendborg Havn hjalp os ud af pinen og stillede et lokale i det tidligere havnehus til rådighed midlertidigt. Der er vi nu, men rykker om kort tid til Færgegården, hvor Svendborg kommune har stillet et lille lokale til rådighed for bådelauget. Hvordan det kommer til at gå må I vente med at høre nærmere om til næste års generalforsamling.

Selv om pladsen måske bliver lidt trang i det nye lokale, så skal I vide, at hvor der er hjerterum er der også husrum.                                                                                                                                             Det jeg prøver at sige er, at selv om vi formentlig igen vil opleve genvalg til bestyrelsen over hele linjen, så hindrer det jo ikke nogen i at overveje at melde sig som aktive medlemmer i foreningen og dermed en del af bådelauget.                                                                                                             Bådens størrelse og lokalets størrelse gør selvfølgelig at der ikke er ubegrænset plads til en udvidelse af bådelauget. Alligevel appellerer jeg til at et par stykker melder sig på banen for at deltage i bådelaugsarbejdet.                                                                                                                          Da vi startede foreningen i 2005 skrev pressen bl.a. at gennemsnitsalderen i bådelauget var 65 år. Det er 11 år siden, så nu er gennemsnitsalderen altså 76 år. Om det er det hårde slid med vedligeholdelsen af postbåden, der har sat sine spor hos enkelte, skal jeg lade være usagt.           Jeg vil gerne understrege, at bådelauget har plads til alle, også selv om tidens tand har sat sine spor. Vi skal acceptere, at nogen siger fra på en del af opgaverne og alligevel forbliver som en del af fællesskabet omkring postbåden. Alle har ret til en pause af og til.

Jeg vil derfor slutte min beretning med at rette en tak til bådelaug og bestyrelse for den indsats, hver især laver for postbåden og fællesskabet omkring båden.

Til foreningens medlemmer skal der også lyde en tak for den støtte, I yder til postbåden. Uden Jeres kontingent og deltagelse i årets sejlture ville der ikke være en original og sejlklar postbåd i Det sydfynske Øhav.

Tak for det, og tak for fremmødet.

Kjeld Søberg

 

Pris til Postbåden Hjortø`s bådelaug.

Prisen overrækkes til Laugets formand Kjeld Søberg

Postbådens HJORTØs bådelaug har modtaget prisen “Sammen kan vi mere” på 15.000 kr.  Prisen blev overrakt torsdag den 17. marts 2016 på Andelskassens aktionærmøde i GOG Arena under overværelse af 450 aktionærer.

Postbåden Hjortøs Bådelaug blev indstillet til prisen med denne begrundelse:

Bådelauget består af 16 aktive seniorer med en gennemsnitsalder på 75 år. Bådelauget har siden 2005 påtaget sig opgaven med at holde den gamle Hjortø postbåd i original og sejlklar stand. De 16 seniorer bruger hvert forår hundredevis af timer med at skrabe, male og lakerere. I sejlsæsonen sejler bådelauget med bevaringsforeningens små 200 medlemmer, både ud til småøerne i Det sydfynske Øhav og i Svendborgs nærområde. Ud over selve sejladsen er postbåden og dens bådelaug en vigtig kulturformidler i Det sydfynske Øhav. Bådelaugsmedlemmernes alder og det faktum, at mange at medlemmerne har sejlet i Det sydfynske Øhav gør, at mange af medlemmerne husker den tid, hvor postbåden Hjortø lagde til på siden af Ærø-færgen i Højesteneløbet og har oplevet livet på småøerne. Denne kulturhistorie er medlemmerne gode til at formidle videre til kommende generationer.

Fakta om postbåden

Postbåden ”Hjortø” blev bygget hos H. Henningsen i Rantzausminde i 1954 til postfører Jørgen Greve Rasmussen på Hjortø.
Fra 1954 til 1969 sejlede postbåden ud fra Hjortø og lagde til på siden af Ærø-damperen, hvor post, passagerer, købmandsvarer, mælkejunger, levende dyr m.m. blev udvekslet.
Fra 1969 til 1976 sejlede postbåden til Vornæs. Båden blev taget ud af drift i 1976 og fungerede herefter som privat fartøj for Greve Rasmussen.
I 2004 døde Greve Rasmussen og boet testamenterede båden til Svendborg Museum, der overlod driften til en bevaringsforening, Postbåden Hjortøs Venner, der i dag har ca. 200 medlemmer.

Af foreningens midte valgtes et bådelaug, der i dag består af 16 aktive seniorer, hvor gennemsnitsalderen er tæt på 75 år. Bådelaugets opgave er at formidle bådens historie, sejle, vedligeholde og skaffe midler til postbådens drift.
Postbåden sejler hvert år ture på sundet eller ud til øerne med foreningens medlemmer. Virksomheder bruger ofte postbåden til repræsentative sejladser/transport til Troense, Valdemars Slot, Christiansminde eller Stella Maris.

Se filmen om Hundested motoren i Hjortø

MINOLTA DIGITAL CAMERADen gamle glødehovedmotor i Postbåden Hjortø går som smurt.

Læs artiklen i Fyns Amts Avis om Hjortøs Hundested glødehovedmotor

Fredag 12. Juni 2015 havde Styrmand Søren Stidsholt Nielsen, redaktør på Søsiden – Fyns Amts Avis, en artikel om Postbåden Hjortø. Formanden for bådelauget Kjeld Søberg og Motormand Asger Hansen fortalte om Postbåden.

Du kan læse et udsnit af artiklen i linket herover med den interessante beskrivelse af, hvordan man opstarter en glødehovedmotor.
Som kirsebærret på toppen kan du også se og høre den herlige motorlyd i filmklippet her, hvor Asger Hansen viser og fortæller om opstartsproceduren af den mere end 40 år gamle motor.

Se filmen her

Nyt billede (1)

Postbåden Hjortøs motormand, Asger Hansen, fortæller om bådens glødehovedmotor.
(Foto fra Fyns Amts Avis artikel, Søren Stidsholt Nielsen)

Flot anerkendelse til Postbåden Hjortøs bådelaug

2014 Klargøring 26

Velux Fonden donerer 40.000 kr. til en nødvendig reparation af postbåden.

”Bevillingen er givet i anerkendelse af ældres aktive indsats for at holde båden i drift”. Det var den glædelige nyhed fra Velux Fonden kort før jul.

Råd og tæring i fundamentet til styrehuset krævede en reparation på Ring-Andersens Værft. En reparation til små 50.000 kr., som bådelauget ikke selv rådede over. En henvendelse til Velux Fonden resulterede i en bevilling på 40.000 kr. til at sikre fortsat sikker sejlads i Det Sydfynske Øhav med bevaringsforeningens 200 medlemmer.

Postbåden drives af et bådelaug på 16 mænd mellem 67 og 82 år. Lauget har ansvaret for vedligeholdelse af båden og sejlads med medlemmerne af Postbåden Hjortøs Venner, en bevaringsforening, der nu har eksisteret i 10 år, og som hvert år sejler mange ture til øerne i Det Sydfynske Øhav.

Lige nu er postbåden på værft. Når termometeret om et par måneder viser tålelige temperaturer går bådelauget i gang med skrabejern, sandpapir, lak og maling, således at postbåden er klar til søsætning til 1. maj.

Allerede nu har flere familier reserveret sejlture til den kommende sæson. Har du/I lyst til en tur til Skarø, Drejø eller Hjortø eller måske bare en tur med madkurven på sundet, så se mere på www.postbådenhjortø.dk

Med venlig hilsen

Postbåden Hjortøs Bådelaug

Kjeld Søberg

 

Postbåden Hjortø har 60 års jubilæum

Hjortø i Åbyskov.

Den lille postbåd Hjortø ejes af Svendborg Museum. Vedligeholdelsen og driften er lagt i hænderne på et bådelaug, som også gerne sejler ture med bevaringsforeningens 200 medlemmer.

I oktober i år er det 60 år siden at postbåden Hjortø blev indsat på ruten mellem Hjortø og Ærø-færgerne, og meget symbolsk blev det også Hjortø, der sejlede den sidste mand og flaget fra Ærøsund, inden den blev sænket i søndags.
Fredag aften markeres 60-årsdagen i Troense og lørdag sejler den med i Æbleræset til Svendborg.

Glødehovedmotor søges!

Glødehovedmotor søges!
Hvad skal vi gøre, hvis vi kommer i den situation, hvor vi ikke kan få reservedele til Hjortø`s glødehovedmotor?
Så køber vi da bare en dieselmotor og sætter i i stedet for. Er der nogen, der kunne forestille sig Postbåden uden lyden af Hundested motoren? Nej vel!
Efterhånden er det meget svært at få reservedele til Hjortø`s glødehoved motor.
Det er derfor en stor appel til læsere af denne hjemmeside, hvis nogen ved, hvor der befinder sig en glødehoved motor af samme type.
Årgang 1972. Type C/L 550 omdr/Min. 21 HK.Det ville være en stor gevinst for Hjortø bådelaug om en sådan motor kunne erhverves! Dusør gives!

Special hilsen fra motor holdet + resten af bådelauget.

Kærlighed til fællesskabet

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ildsjæle på 65+ holder skruen i vandet

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Bølgerne i håret er gråsprængte, knæene knirker en kende, og et par enkelte skal lige have gentaget en sætning eller to, da hørelsen ikke altid er, hvad den har været. Men man skal ikke tage fejl. Der er lige så meget drivkraft i de 16 aldrende gutter, som passer og plejer den gamle postbåd Hjortø, som der er i omklædningsrummet hos 1. holdet i fodboldklubben lige inden sæsonens første kamp.

Et stykke søfartshistorie
Det var den forhenværende museumsformidler på det tidligere Søfartsmuseum i Troense, Kjeld Søberg-Hansen, som tilbage i 2005 tog initiativet og indkaldte til stiftende generalforsamling af bevaringsforeningen ’Postbåden Hjortøs Venner’. Formålet var helt enkelt at fremme interessen for vores maritime kulturarv og Postbåden Hjortø.

- Vi har jo at gøre med et stykke unikt søfartshistorie. En maritim seværdighed, som fortjener at blive velbevaret og ikke mindst at blive set, siger Kjeld Søberg, samtidig med at han uddeler store buketter af verbale roser til foreningens bådelaug.

Læs resten