Der indkaldes til ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen

torsdag den 27. april 2017 klokken 19.30

i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg

    Bevaringsforeningen   

”Postbåden Hjortø’s Venner”

2009 Maj brudefærd 2GENERALFORSAMLING 2017

                       Kære medlem af bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner”

 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen

 torsdag den 27. april 2017 klokken 19.30

i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.

5. Valg til bestyrelsen for perioden 2017 – 2019.

På valg er Kjeld Søberg, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen og Poul Ellehammer.

Valg af to bestyrelsessuppleanter 2017 – 2018.

Valg af revisor 2017 – 2018.

Valg af revisorsuppleant 2017 – 2018.

6. Indkomne forslag.  Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

7. Kontingentfastsættelse for 2018.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden, Kjeld Søberg, Egensevej 11, 5700 Svendborg kjeldsoeberg@hotmail. senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Efter generalforsamlingen ser/genser vi “Den sejlede jo bare…”, en film om postbåden Hjortø og menneskene omkring den.

På bestyrelsens vegne

Kjeld Søberg

————————————————————————————————————————————–

Bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner” har en SupportEnergi-aftale med SEF.

Er du kunde hos SEF kan du støtte postbåden ved at tilmelde dig SupportEnergi-aftalen og oplyse, at du ønsker af støtte postbåden Hjortø. (www.sef.dk)

Bevaringsforeningen Postbåden Hjortøs Venner har nu været aktiv i 12 år. Medlemstallet ligger nogenlunde stabilt, men der er plads til flere, så prik din nabo på skulderen og fortæl om muligheden for en sejltur på sundet og for at være med til at bevare postbåden i original og sejlklar stand.

Bådelauget på 17 aktive seniorer har både tid og lyst til at give flere oplevelsen af en sejltur på sundet til lyden af glødehovedmotoren i en af landets få tilbageværende postbåde.

—————————————————————————————————————————————-

Sejlkalender

Se sejlkalenderen på foreningens website www.postbådenhjortø.dk.

—————————————————————————————————————————————-

 Kontingent 2017

Kontingentet for 2017 bedes indbetalt på vedlagte FI-kort.

Kontingentet udgør kr. 150,- for enkeltmedlemmer, kr. 250,- for husstandsmedlemskaber og kr. 1000,- for virksomhedsmedlemskaber.

Når kontingentet er betalt sejler du gratis med postbåden.

—————————————————————————————————————————————

Foreningens bestyrelse i 2016:

Kjeld Søberg (formand), Kurt Kaysen (næstformand), Hans Jørgen Lindhardtsen (sekretær), Poul Ebbe Hansen (kasserer), Torben Poulsen (motor), John Jensen, Henning Andersen, Rainer Jaesche og Poul Ellehammer.

Den smukke veteranpostbåd ”Hjortø” er igen flydende.

 

2016 Søsætning 10 cdjPressemeddelelse:

Søsætning 2016.

Den smukke veteranpostbåd ”Hjortø” er igen flydende. I onsdags løftede Ring-Andersens kran båden i vandet efter et længere værftsophold, hvor tre planker er blevet skiftet.

To af byens pengeinstitutter har valgt at yde et tilskud til betalingen af reparationen. Ved Andelskassens aktionærmøde modtog bådelauget ”Sammen kan vi mere” prisen på 15.000 kroner og fra Fynske Bank fik bådelauget overrakt en check på 7.500 kroner i forbindelse med søsætningen. Ud over det har Niels Juel Foreningen ydet et tilskud på 10.000 kroner.

Den sidste måned har bådelauget været travlt beskæftiget med at slibe, male og lakere alt på båden, således at postbåden og den karakteristiske lyd af en glødehovedmotor igen kan ses og høres på sundet. Postbåden sejler hele den kommende sæson med medlemmer af bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner”.

Det er elleve år siden driften af postbåden blev overdraget til bevaringsforeningen, der i dag har 200 medlemmer. Foreningen holder generalforsamling den 28. april i Marinestuen.

På billedet ses bådelaugets 15 medlemmer, der igen i år ser frem til at medvirke til at skabe en god stemning både i havnen og langs sundets kyst.

Venlig hilsen

Postbåden Hjortøs Bådelaug

Kjeld Søberg

Pris til Postbåden Hjortø`s bådelaug.

Prisen overrækkes til Laugets formand Kjeld Søberg

Postbådens HJORTØs bådelaug har modtaget prisen “Sammen kan vi mere” på 15.000 kr.  Prisen blev overrakt torsdag den 17. marts 2016 på Andelskassens aktionærmøde i GOG Arena under overværelse af 450 aktionærer.

Postbåden Hjortøs Bådelaug blev indstillet til prisen med denne begrundelse:

Bådelauget består af 16 aktive seniorer med en gennemsnitsalder på 75 år. Bådelauget har siden 2005 påtaget sig opgaven med at holde den gamle Hjortø postbåd i original og sejlklar stand. De 16 seniorer bruger hvert forår hundredevis af timer med at skrabe, male og lakerere. I sejlsæsonen sejler bådelauget med bevaringsforeningens små 200 medlemmer, både ud til småøerne i Det sydfynske Øhav og i Svendborgs nærområde. Ud over selve sejladsen er postbåden og dens bådelaug en vigtig kulturformidler i Det sydfynske Øhav. Bådelaugsmedlemmernes alder og det faktum, at mange at medlemmerne har sejlet i Det sydfynske Øhav gør, at mange af medlemmerne husker den tid, hvor postbåden Hjortø lagde til på siden af Ærø-færgen i Højesteneløbet og har oplevet livet på småøerne. Denne kulturhistorie er medlemmerne gode til at formidle videre til kommende generationer.

Fakta om postbåden

Postbåden ”Hjortø” blev bygget hos H. Henningsen i Rantzausminde i 1954 til postfører Jørgen Greve Rasmussen på Hjortø.
Fra 1954 til 1969 sejlede postbåden ud fra Hjortø og lagde til på siden af Ærø-damperen, hvor post, passagerer, købmandsvarer, mælkejunger, levende dyr m.m. blev udvekslet.
Fra 1969 til 1976 sejlede postbåden til Vornæs. Båden blev taget ud af drift i 1976 og fungerede herefter som privat fartøj for Greve Rasmussen.
I 2004 døde Greve Rasmussen og boet testamenterede båden til Svendborg Museum, der overlod driften til en bevaringsforening, Postbåden Hjortøs Venner, der i dag har ca. 200 medlemmer.

Af foreningens midte valgtes et bådelaug, der i dag består af 16 aktive seniorer, hvor gennemsnitsalderen er tæt på 75 år. Bådelaugets opgave er at formidle bådens historie, sejle, vedligeholde og skaffe midler til postbådens drift.
Postbåden sejler hvert år ture på sundet eller ud til øerne med foreningens medlemmer. Virksomheder bruger ofte postbåden til repræsentative sejladser/transport til Troense, Valdemars Slot, Christiansminde eller Stella Maris.

Se filmen om Hundested motoren i Hjortø

MINOLTA DIGITAL CAMERADen gamle glødehovedmotor i Postbåden Hjortø går som smurt.

Læs artiklen i Fyns Amts Avis om Hjortøs Hundested glødehovedmotor

Fredag 12. Juni 2015 havde Styrmand Søren Stidsholt Nielsen, redaktør på Søsiden – Fyns Amts Avis, en artikel om Postbåden Hjortø. Formanden for bådelauget Kjeld Søberg og Motormand Asger Hansen fortalte om Postbåden.

Du kan læse et udsnit af artiklen i linket herover med den interessante beskrivelse af, hvordan man opstarter en glødehovedmotor.
Som kirsebærret på toppen kan du også se og høre den herlige motorlyd i filmklippet her, hvor Asger Hansen viser og fortæller om opstartsproceduren af den mere end 40 år gamle motor.

Se filmen her

Nyt billede (1)

Postbåden Hjortøs motormand, Asger Hansen, fortæller om bådens glødehovedmotor.
(Foto fra Fyns Amts Avis artikel, Søren Stidsholt Nielsen)

Flot anerkendelse til Postbåden Hjortøs bådelaug

2014 Klargøring 26

Velux Fonden donerer 40.000 kr. til en nødvendig reparation af postbåden.

”Bevillingen er givet i anerkendelse af ældres aktive indsats for at holde båden i drift”. Det var den glædelige nyhed fra Velux Fonden kort før jul.

Råd og tæring i fundamentet til styrehuset krævede en reparation på Ring-Andersens Værft. En reparation til små 50.000 kr., som bådelauget ikke selv rådede over. En henvendelse til Velux Fonden resulterede i en bevilling på 40.000 kr. til at sikre fortsat sikker sejlads i Det Sydfynske Øhav med bevaringsforeningens 200 medlemmer.

Postbåden drives af et bådelaug på 16 mænd mellem 67 og 82 år. Lauget har ansvaret for vedligeholdelse af båden og sejlads med medlemmerne af Postbåden Hjortøs Venner, en bevaringsforening, der nu har eksisteret i 10 år, og som hvert år sejler mange ture til øerne i Det Sydfynske Øhav.

Lige nu er postbåden på værft. Når termometeret om et par måneder viser tålelige temperaturer går bådelauget i gang med skrabejern, sandpapir, lak og maling, således at postbåden er klar til søsætning til 1. maj.

Allerede nu har flere familier reserveret sejlture til den kommende sæson. Har du/I lyst til en tur til Skarø, Drejø eller Hjortø eller måske bare en tur med madkurven på sundet, så se mere på www.postbådenhjortø.dk

Med venlig hilsen

Postbåden Hjortøs Bådelaug

Kjeld Søberg

 

Postbåden Hjortø har 60 års jubilæum

Hjortø i Åbyskov.

Den lille postbåd Hjortø ejes af Svendborg Museum. Vedligeholdelsen og driften er lagt i hænderne på et bådelaug, som også gerne sejler ture med bevaringsforeningens 200 medlemmer.

I oktober i år er det 60 år siden at postbåden Hjortø blev indsat på ruten mellem Hjortø og Ærø-færgerne, og meget symbolsk blev det også Hjortø, der sejlede den sidste mand og flaget fra Ærøsund, inden den blev sænket i søndags.
Fredag aften markeres 60-årsdagen i Troense og lørdag sejler den med i Æbleræset til Svendborg.

Glødehovedmotor søges!

Glødehovedmotor søges!
Hvad skal vi gøre, hvis vi kommer i den situation, hvor vi ikke kan få reservedele til Hjortø`s glødehovedmotor?
Så køber vi da bare en dieselmotor og sætter i i stedet for. Er der nogen, der kunne forestille sig Postbåden uden lyden af Hundested motoren? Nej vel!
Efterhånden er det meget svært at få reservedele til Hjortø`s glødehoved motor.
Det er derfor en stor appel til læsere af denne hjemmeside, hvis nogen ved, hvor der befinder sig en glødehoved motor af samme type.
Årgang 1972. Type C/L 550 omdr/Min. 21 HK.Det ville være en stor gevinst for Hjortø bådelaug om en sådan motor kunne erhverves! Dusør gives!

Special hilsen fra motor holdet + resten af bådelauget.