Redningsaktion i sundet.

Postbåden har deltaget i en redningsaktion søndag 9 Juli.

Båden var bemandet med Singh og Ove, som konstaterede at der ud for Rantzausminde Campingplads lå en kæntret sejljolle med 4 personer i vandet.

Ærøfærgen, som havde kurs mod stedet, blev varskoet over VHF, og Singh og Ove fik de tre personer (mor og to børn) om bord i Hjortø, medens den sidste (faderen) ville blive ved båden.

Der kom dog hurtigt en motorbåd til hjælp, og denne trak båd og en person på land, medens Hjortø sejlede til kysten med de tre ombordtagne.

Alle de forulykkede har det godt, og har takket Ove og Singh telefonisk.

Bådelauget takker også Ove og Singh for indsatsen.

Fyns Amts Avis søndag 23. juli 2017

Hjortø 2017